Categories
مرتضی کبیری - من و تنهایی هایم

مرتضی کبیری - من و تنهایی هایم

See Original Image 💢
مرتضی کبیری - من و تنهایی هایم

دانلود

شنبه 25 بهمن 1399 , تعداد بازدید: 36


اجرای زیبا و آرامش بخش من و تنهایی هایم ...

شرح حالی از زبان ویولن گوشه دیوار 

 

گوینده : مرتضی کبیری

نویسنده : جمال خدابنده

موسیقی : آرش کامور 

موارد بیشتر در تلگرام رادیو سامان
00:00 00:00
Design & Development & SEO : Web-Saman