دسته‌بندی: یک تکه آسمان سیاه زندگی من

ورود به اتوماسیون اداری رادیو سامان

این قسمت ویژه مدیران ، گویندگان ، نویسندگان و عوامل رادیو سامان است