Davood Karimi
5/10

داود کریمی

گوینده

سال ۶۶ در بیست دومین روز گرمای خورشید و زمزمه های آمادگی برای جاری شدن در فصل رنگ های خدا در شهر هنر ، اصفهان به دنیا آمدم
تحصیل به مهندسی ختم شد و کار در حوزه ی ساختمان آغاز
من صدایی دارم که در شهر ، از غربت دل میگوید.
دستم با قلم آشناست و می نویسد و می گویند که نویسنده ام چه بسا من کجا و دست نویسندگی کجا.
و در حال حاضر مشغول به فعالیت گویندگی ، ضبط پادکست و تدریس گویندگی هستم

نمونه کار ها

ارتباط با داود کریمی

اشتراک گذاری

ورود به اتوماسیون اداری رادیو سامان

این قسمت ویژه مدیران ، گویندگان ، نویسندگان و عوامل رادیو سامان است

درخواست شما با موفقیت ثبت شد

به زودی کارشناسان رادیو سامان با شما تماس می گیرند و هماهنگی های لازم را انجام می دهند